ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

اطلاعات فردی :

اطلاعات شرکت / موسسه :

مشخصات مدیر مسئول :

محل کار متقاضی :

مجوزها :

وضعیت مالکیت محل کار :

اطلاعات عمومی : 

توجه:
مدارك ارسالی صرفا جهت تكمیل پرونده درخواست نمایندگی فروش می‌باشد و اعطای نمایندگی منوط به تایید نهایی كمیته مربوطه خواهد بود.
بدیهی است به فرم‌ها و مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی بیشتر خواهشمند است با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.