هواکش صنعتی سبک فلزی

از دسته هواکش های آکسیال صنعتی دارای 6سایز و9 مدل متفاوت
مناسب برای مکان های صنعتی، انبار ها، رستوران ها، کارگاه ها و...
پروانه 4 پره فلزی
با درجه حفاظت موتور IP 44
قطر پروانه بین 300mmتا600mm
قدرت هوادهی 1800m3/h تا 3/h 8300m
نصب آسان