هواکش ایلکای هفت پر فلزی با قاب

از دسته هواکش های آکسيال تاسيساتی و دمنده و دارای قاب فلزی، 
طراحــی شده برای جابجايی هـــوا و دارای 7 ســـايز و9 مــدل متفاوت
قابليت نصب بر روی ديوار و سقف
طراحی شده برای مصارف تاسيساتی يونيت هيتر- استخـرها و اماکن 
صنعتــی-تجـــاری (انبـــارها، گاراژها، پارکينگ ها، اماکــن و کشــاورزی)
ظرفيت هوادهی و راندمان بالا
موتور اکسترنال روتور External Rotor
پروانه 7 پر فلزی
قطر پروانه بين 300mm تا 630mm
قدرت هوادهی 1650m3/h تا 12000m3/h
با دورهای 900 و 1400و2800 دور
کم صدا
نصب آسان