هواکش صنعتی سنگین فلزی

از دسته هواکش های آکسیال صنعتی دارای 2 سایز و مدل متفاوت.
مناسب برای مکان های صنعتی، گلخانه ها، انبارها،
رستوران ها، گارگاه ها، پارکینگ هاوهیترهای گلخانه و مرغداری.
با درجه حفاظت موتور IP 44
قطر پروانه بین 600mm تا 700mm
قدرت هوادهی 11000vm3/h تا 13500m3/h
نصب آسان