الکتروموتور لباسشویی و سبزی خرد کن

الکتروموتور کولر 3200​​​​​​​

الکتروموتور کولر 3500​​​​​​​