CE belgesi
CE standardı, Avrupa kurallarına uygunluk anlamına gelen Avrupa Uyumluluğu anlamına gelir. Bir üründe CE işaretinin bulunması, ürünün güvenlik onaylı olduğu ve kullanıcılar için güvenlik tehlikesi oluşturmadığı anlamına gelir.

İran Ulusal Standardı

Standart, düzen ve kural, hukuk ve kavramlar anlamına gelir.İran Ulusal Standartlar Ofisi, İran mallarının teknik ve kalite denetiminin sorumlusu olarak, İran ISIRI'nin ulusal standartlarını geliştirmekten sorumludur. İran Standartlar Ofisi'nin başlangıcından Mart 2015'e kadar ülkede 26.000'den fazla ulusal standart geliştirildi, ancak İran Ulusal Standardının İran Standartlar Ofisi'ndeki tüm ürünler için geliştirilmediğini unutmayın. Ulusal standartlar, bir ürünü üretmek veya bir hizmeti gerçekleştirmek için gereken özellikleri belirtir ve bir ürün için bir standart varsa bu standart teşvik edici veya zorunlu olabilir.