استاندارد ملی ایران
استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیم می‌باشد.سازمان اداره استاندارد ملی ایران به عنوان متولی بازرسی فنی و کیفی کالاهای ایرانی  وظیفه تدوین استانداردهای ملی ایران ISIRI را دارا می باشد. بیش از ۲۶۰۰۰ استاندارد ملی در کشور از ابتدای شروع به کار اداره استاندارد ایران تا تاریخ مارس ۲۰۱۵ تدوین شده است لیکن در نظر داشته باشید استاندارد ملی ایران برای تمامی محصولات در اداره استاندارد ایران تدوین نشده است . استانداردهای ملی ویژگی‌های لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت را مشخص می‌نمایند و در صورت وجود استاندارد برای محصول این استاندارد می تواند تشویقی و یا اجباری باشد.​​​​​​​

گواهی‌نامه CE
استاندارد CE مخفف عبارت انگلیسی Conformity European به معنای انطباق سازی با قواعد اروپا است. وجود نشان CE بر روی یک محصول به این معناست که این محصول از نظر ایمنی مورد تایید می باشد و هیچ گونه خطری از نظر ایمنی برای کاربران ندارد