OK

هواکش صنعتی سنگین فلزی

 • از دسته هواکش های آکسیال صنعتی دارای 2 سایز و مدل متفاوت.
 • مناسب برای مکان های صنعتی، گلخانه ها، انبارها،
 • رستوران ها، گارگاه ها، پارکینگ هاوهیترهای گلخانه و مرغداری.
 • با درجه حفاظت موتور IP 44
 • قطر پروانه بین 600mm تا 700mm
 • قدرت هوادهی 11000vm3/h تا 13500m3/h
 • نصب آسان
geniran fan

 • از دسته هواکش هاي آکسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت.
 • مناسب براي مکان هاي صنعتي، گلخانه ها، انبارها،
 • رستوران ها، گارگاه ها، پارکينگ هاوهيترهاي گلخانه و مرغداري.
 • با درجه حفاظت موتور IP 44
 • قطر پروانه بين 600mm تا 700mm
 • قدرت هوادهي 11000vm3/h تا 13500m3/h
 • نصب آسان

محصولات ژنیران فن

title-leftمحصولات title-right
bg-corner
bg-corner